Ouderbetrokkenheid Wij stimuleren ouders om hun kind te ondersteunen betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Interne begeleiding Het zorgteam bewaakt de uitvoering van de zorg en heeft daarbij een ondersteunende, adviserende én een bewakende rol. Identiteit Naast het realiseren van goed onderwijs hebben we als voornaamste doelstelling het versterken van de identiteit van onze kinderen. Onderwijskwaliteit De As-Siddieqschool kenmerkt zich door kwalitatief goed onderwijs en persoonlijke aandacht voor de leerlingen. De lessen worden gegeven door enthousiaste en bevoegde leerkrachten. De Vreedzame School De As-Siddieqschool is een Vreedzame School: wij horen allemaal bij elkaar, wij lossen onze conflicten zelf op, wij hebben oor voor elkaar... As-Siddieqscholen De vier schoolgebouwen zijn gevestigd in Amsterdam West, Oost en Noord.
Al Yaqoet

al Yaqoet

Wildrijkstraat 2
1024 CL Amsterdam

vensters

Ga naar al Yaqoet

Al Maes

al Maes

Jan van Riebeekstraat 11-13
1057 ZW Amsterdam

vensters

Ga naar al Maes

al Jawhara

al Jawhara

Sumatraplantsoen 15
1095 HW Amsterdam

VenstersGa naar al Jawhara

Wat biedt As-Siddieq?

Visie

Ons motto: Samen leren, samen onderwijzen...

Meer...
Kwaliteit

Daar waar de kwaliteit en de identiteit...

Meer...
Identiteit

De school heeft als grondslag de islamitische leer...

Meer...
Interne begeleiding

De intern begeleiders...

Meer...
De Vreedzame School

Het centrale thema hiervan...

Meer...
De Voorschool

Aan de As-Siddieq scholen zijn voorscholen...

Meer...