Voorschool

Voorschool (Voor- en Vroegschoolse Educatie; Afgekort: VVE)
Aan de As-Siddieq Oost is een voorschool verbonden, bestemd voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Als de peuter vier jaar wordt, stroomt hij/zij automatisch door naar groep 1 van de basisschool As-Siddieq. De Voorscholen van de As-Siddieq heten Madelief, Noah en Zeytouna. ​

Voorschool Noah (As-Siddieq Noord)
Tel: 020 – 6370205
E-mail: psz-vve.noah@combiwel.nl

Voorschool Zeytouna (As-Siddieq West)
Tel: 020 – 4125377 en 020 – 4120128
E-mail: voorschoolzeytouna@hotmail.com

Voorschool Madelief (As-Siddieq Oost)
Tel: 020 – 6685626
E-mail(s): voorschoolsumatraplantsoen@partou.nl / team-madelief@partou.nl