Inschrijven

Algemene gegevens

Op welke locatie wilt u uw kind aanmelden? *

Voor welke groep wilt u uw kind aanmelden? *

Personalia

Naam kind *

Geslacht kind *

Geboortedatum *

Huidige voorschool of basischool

Naam ouder/verzorger *

Contactgegevens

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Telefoonnummer *

Mobiele nummer

E-mailadres*