Inschrijven

  Algemene gegevens

  Op welke locatie wilt u uw kind aanmelden? *

  Voor welke groep wilt u uw kind aanmelden? *

  Personalia

  Naam kind *

  Geslacht kind *

  Geboortedatum *

  Huidige voorschool of basischool

  Naam ouder/verzorger *

  Contactgegevens

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoonnummer *

  Mobiele nummer

  E-mailadres*