Voorschool Noah

Aan de As-Siddieq Noord is een voorschool verbonden, bestemd voor kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar. Als de peuter vier jaar wordt, stroomt hij/zij automatisch door naar groep 1 van de basisschool As-Siddieq. De voorschool van de As-Siddieq Noord heet Noah . De welzijnsstichting die dit exploiteert is Combiwel. De inschrijvingen lopen ook via Combiwel. Er is zowel een ochtend- als een middaggroep. Het maximale aantal peuters per groep is 13. Er wordt gewerkt met het voorschoolse programma Piramide.

Piramide kent een leerkrachtendeel en een tutordeel. Dit houdt in dat naast de leerkracht de tutor enkele dagdelen met kinderen die ondersteuningsbehoeften hebben, thema’s voorbereid (pre-teaching) of extra hulp biedt als kinderen nog moeite hebben met het aanbod (remediering).
Meer informatie kunt u vinden op www.akros-amsterdam.nl

Vroegeschool
Groep 1&2 As-Siddieq.