Onderwijs

Op de As-Siddieq Noord school voldoen we aan de wettelijke opdrachten van het onderwijs. We gaan er vanuit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving.