Nieuwsbrief As-Siddieq West – maart / april 2016

admin Al Maes, Nieuwsbrief

Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte stellen van de ontwikkelingen die de afgelopen periode (maart/april 2016) plaats hebben gevonden op onze basisschool.