Ouders

Contact met de school

Ouders/verzorgers kunnen altijd terecht bij de leerkracht om te praten over de vorderingen van hun kind. Het spreekt voor zich, dat dit niet onder schooltijd kan, maar vóór of na de les. Als u er zeker van wil zijn, dat de leerkracht voldoende tijd voor u hebt, maak dan vooraf een afspraak.

Naast de rapportbesprekingen, tweemaal per jaar, zijn er op alle locaties nog oudermiddagen. Op deze middagen krijgen de ouders voorlichting over de methodes, entreetoets, kernprocedure en er wordt ook gesproken over de CITO-eindtoets en de schoolkeuze. De leerlingen kunnen eventueel als tolk fungeren. Deze middagen worden georganiseerd door de leerkrachten en de intern begeleider. Verder worden er twee informatieve ouderbijeenkomsten georganiseerd door de teams van de verschillende locaties. Op de eerste bijeenkomst van het schooljaar krijgen de ouders informatie over de leerstof en kunnen zij zelf ervaren op welke manier de kinderen onderricht krijgen. Ook wordt men op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen van het schooljaar. De tweede ouderbijeenkomst, later in het schooljaar, staat in het teken van de lopende projecten en ontwikkelingen op school.

Ouders in de school

Ouders helpen de school met de organisatie van onder andere cIed ul Fitr (einde Ramadanfeest) en cIed ul Adha (offerfeest), en zij helpen bij het toezicht tijdens de middagpauze. Ook als er speciale activiteiten met de kinderen worden ondernomen, heeft de school de hulp nodig van ouders/verzorgers.U kunt daarbij denken aan de schoolreisjes, excursies, o.a. in het kader van actief burgerschap en sociale integratie of een bijzondere activiteit in de klas. Als u interesse heeft om te helpen, neemt u dan ruim van te voren contact op met de groepsleerkracht van uw kind. De ouders die meehelpen op school of bij buitenschoolse activiteiten, werken altijd onder leiding van de groepsleerkrachten of de schoolleiding. Aanwijzingen en afspraken dienen strikt te worden opgevolgd.

Wij zoeken ook ouders/verzorgers die met regelmaat op school kunnen komen helpen, onder andere bij het groepslezen, het netjes en gezellig maken en houden van de school, het schoonmaken/wassen van spullen uit de poppenhoeken. Als u zin en tijd hebt om op school te komen helpen, bent u van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind(eren).

Ouderbetrokkenheid

De As-Siddieq beschikt over een contactouder. Deze draagt zorg voor de speeluitleen (1x per week) en organiseert themaochtenden en koffieochtenden voor de moeders. Wanneer de contactouder aanwezig is leest u in de jaarbijlage. De contactouder is de stuwende kracht voor de ouders van de voorschool (peutergroep 1 en 2). Hij/zij onderhoudt contacten met de GGD, Welzijn en andere instanties, die betrekking hebben op de opvoeding en ontwikkeling van de (jonge) kinderen.